En l’edificació industrial s’executen feines molt específiques, que les duen a terme empreses especialistes:

  • Estructura prefabricada de formigó i metàl·lica.
  • Cobertes deck, sandvitx, invertides, etc.
  • Aïllaments projectats, ignifugats, etc.
  • Façanes ventilades; metàl·liques, U-Glass, etc.
  • Muntatge de muntacàrregues, molls de càrrega, portes especials, etc.

Alguns clients, prefereixen tenir un contractista únic, aquesta és la nostra naturalesa:

  • Hem contractat i treballat amb moltes empreses especialistes en tot tipus de feines. Tenim els contactes i l’experiència per dur a terme tota l’obra.
  • Fem pressupostos sense compromís.

En l’edificació industrial és més habitual que, l’enginyeria que ha fet el projecte, contracti l’obra per paquets:

  • Executem amb recursos propis: Moviment de terres, Sanejament, Fonaments, Paviments base i soleres, Estructura de formigó “in situ”, Paleteria, Tancaments i divisòries, Paviments interiors i rajola, Revestiments de guix i arrebossats, Envans i cel rasos de cartró-guix, i Urbanització exterior.
  • També ens solem encarregar dels treballs d’implantació i la seguretat i salut.

 

Com treballem?

Treballem amb personal propi i maquinària pròpia.

Treballem amb ma d’obra subcontractada, dirigida pels nostres encarregats.

Treballem amb empreses subcontractistes. Tenim una cartera de col·laboradors arreu de les províncies de Girona i Barcelona que ens permet oferir un bon servei i un bon preu.

Ens fem responsables últims de tothom qui intervé a l’obra a través nostre. Així com de coordinar-nos amb totes les parts que intervenen directament per la propietat.

A l’hora d’abordar una obra sempre tenim presents tres objectius principals: Qualitat d’execució, Compliment de terminis i Evitar sobrecostos.

Galeria d'execució:

Magatzem i botiga Point. P a Ripoll

Centre tecnològic Eduard Soler a Ripoll

Magatzem i oficines Construccions Desmo a Ripoll

Nou magatzem Tallers Casals a Sant Joan de les Abadesses

Nau industrial Ripleg a Ripoll

Escola del treball a Ripoll

Magatzem intel·ligent Tallers Casals a Ripoll

Supermercat Condis a Ripoll

Supermercat Intermarche a Ripoll

Nau industrial del grup Giró a Ripoll

Planta depuradora a Camprodon

Nau centre d'empres del Ripollès

Ampliació fàbrica Embotits Casanova a Camprodon

ADREÇA CONSTRUCCIONS DESMO

Pol. Ind. Pintors Nord, 1 17500 Ripoll

CONTACTE

+34 972 71 41 10

MAIL

desmo@desmo.cat​